Small things we do with great love.

 
2,017 views

Wat gebeurt er wanneer je reist doorheen Nepal, je hart wordt geraakt door zoveel  warmte, schoonheid en rijkdom, maar je kan de armoede niet naast je neerleggen? Wat gebeurt er wanneer een jong onderwijzersstel kiest voor engagement en vrienden dit jarenlang ondersteunen?  Proef de impact van de belofte: Wij betalen jullie schoolgeld, maak jij je droom waar…

Ons Sarmila-project wil enkele Nepalese families (kinderen en volwassenen) kansen geven om zich te ontplooien, ze ondersteunen om zelf een menswaardig leven op te bouwen. We willen ze de mogelijkheid geven om op te klimmen op de sociale ladder. Daartoe richten we ons op onderwijs, huisvesting en medische zorg. Ter plaatse werken we met enkele lokale krachten.  Samen met peters en meters sleutelen we aan een betere wereld. Hun bijdrage wordt omgezet in meer welzijn voor families in Nepal. Door hun maandelijkse steun, maar ook door de vele giften, kunnen we op langere termijn denken en werken en snel reageren in geval van noodsituaties.

Het Sarmila-project is een feitelijke vereniging en maakt geen deel uit van een overkoepelende organisatie. We ontvangen geen subsidies. ALLE inkomsten gaan volledig naar de studenten voor huisvesting, studie, gezondheid en verbetering van hun basisbehoeften.

Op regelmatige tijdstippen organiseren we een Nepal-dag. We brengen alle sponsors samen en tonen een film die een staalkaart is van onze activiteiten en inspanningen, een illustratie van onze werking.

Het Sarmila-project dankt ALLE mensen die, op welke manier dan ook, bijdragen aan het realiseren van "HUN DROOM".

Dank je wel!

Danjabath!

BE43 0003 2589 1001

 

De vier doelstellingen van het project:

 
Het Sarmila-project is een onderwijsproject dat kinderen, vooral meisjes, een studiekans schenkt zodat ze zichzelf kunnen optillen uit de armoede en een trapje hoger terechtkomen op de sociale ladder. Kinderen uit kansarme gezinnen krijgen een schoolkans zodat ze een diploma kunnen behalen en later ZELFSTANDIG voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Hun kinderen hebben het Sarmila-project niet meer nodig. Lang geleden selecteerden we een groep keuters en lagere schoolkinderen: kinderen die niet naar school gingen omdat hun ouders die kost niet konden dragen." Lees meer
Om in Nepal een kind te helpen opklimmen uit de armoede, dien je in meer te investeren dan alleen maar in het schoolgeld. Een kind kan het pas waarmaken op school wanneer ook het thuisklimaat meezit. Daarom verhuisden we een aantal families naar betere kamers. De huurgelden namen we voor onze rekening en dit tot al de kinderen van het gezin zijn afgestudeerd. Al naargelang de eigen draagkracht betalen we het volledige of gedeeltelijke huurbedrag en indien nodig ook de elektriciteitsrekening of een gas-cilinder om op te koken.Lees meer
De medische wereld is onbekend terrein voor de families, want een doktersbezoek was nooit aan de orde. Daarom stapten we meermaals met hen naar het ziekenhuis en betaalden het prijskaartje. Voor de families is een onderzoek, een medicijn of een medische ingreep een streep door de rekening. Dat betekent een schuldenlast, een Everest waar ze niet meer omheen kunnen. Daarom steunt het project bij medicatie, operaties, tandartskosten, onderzoeken en kraamkosten indien nodig. Niet elk doktersbriefje of elk apothekersflesje betalen we terug. We respecteren hun eigen draagkracht, stimuleren zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.Lees meer
Naast financiële en materiële ondersteuning bieden, willen we Nepalese mensen waardering en liefde schenken, zodat ze zich evenwaardig voelen, geloven in zichzelf en een toekomst. Dit is in tegenstelling met het kastensysteem waarin ze leven. Indra Kunami, één van de moeders van onze kinderen drukte dit heel mooi uit: “Jullie hebben ons LIEFDE gegeven en dat hebben we nooit eerder van iemand gekregen.” Lees meer