Om alles te organiseren en te realiseren, hebben we in Nepal fieldworkers, onze lokale krachten, vertrouwenspersonen voor de verschillende families en onmisbare medewerkers voor ons.  Het zijn opgroeiende jongeren uit het project zelf.

De eerste generatie schooljongeren uit het project kan nu op zijn beurt zorgend zijn voor andere studenten.

We betalen hen hiervoor een eerlijk loon.

Onze fieldworkers

ANJANA PRAJAPATI
ANJANA PRAJAPATIStudent Master Business Administration
 

Anjana betaalt de maandelijkse banktransacties: huurgelden en maandelijkse leefgelden voor gezinnen wiens loon ontoereikend is om in de basisbehoeften te voorzien. Ze werkt met online banking en stuurt maandelijkse verslagen door. Zo kunnen wij van hieruit makkelijk meekijken.

SUNITA
SUNITABachelor Verpleegkunde afgestudeerd binnen het project
 

Sunita is onze contactpersoon bij ziekte. Ze volgt de families op omtrent gezondheid. Thuis in de doolhof van de medische wereld gaat ze mee op consult en stuurt ons de doktersverslagen. Sunita koopt medicijnen aan indien de families de oplopende kosten niet zelf kunnen dragen. Waar nodig betaalt ze doktersrekeningen en onderzoeken. Verder betaalt ze het schoolgeld voor de jongste studenten. Samen met moeder en kind bezoekt ze de scholen, koopt de schoolboeken en uniformen. Schooluitslagen stuurt ze ons door.

SHRONIM TIWARI
SHRONIM TIWARIStudent wetenschappen
 

Hij betaalt de schoolgelden, schoolboeken, uniformen en schooluitstappen voor de oudere studenten. Shronim toont de oudere studenten de weg op internet zodat deze ons zelf kunnen contacteren en zelf hun schooluitslagen en bills digitaal kunnen doorsturen. Hij verzamelt de papieren bills en stuurt ons maandelijks zijn boekhouding door. Shronim gebruikt online banking. Op die manier kunnen we makkelijk meekijken.

RANJAN PRAJAPATI
RANJAN PRAJAPATIIngenieur afgestudeerd binnen het project
 

Ranjan tekent bouwplannen, maakt een financieel plan, doet de bouwaanvragen, organiseert de bouw en volgt de bouw van de woningen op voor de families wiens huis werd vernield door de aardbeving indien de families zijn ondersteuning hierbij wensen.