Hoe steun je?

Iedereen kan het Sarmila-project steunen, volgens eigen budget. Er zijn verschillende mogelijkheden om het project te steunen. Je kan ons steunen op regelmatige basis door je te engageren om peter of meter te worden.  Of je kan geheel vrijblijvend en gift schenken.

Peter of meter worden van een student, hoe werkt dat?

Een peter of meter betaalt het schoolgeld van één bepaalde student , door maandelijks een vast bedrag te storten op onze rekening.  Dat bedrag gaat integraal naar deze student voor maandelijkse schoolgelden, uniform, schoolboeken en schooluitstappen. Al naargelang de leeftijd stijgen de studiekosten. Het schoolgeld van een kleuter bedraagt op jaarbasis 150 euro. ( 13 euro per maand ) Lagere school kost jaarlijks 200 euro. ( 16 euro per maand ) Middelbare school kost jaarlijks 400 euro. ( 33 euro per maand ) Hoger onderwijs gaat van 500 euro tot 900 euro per jaar of soms zelfs meer. Voor elke kind zoeken we peters en/of meters, die zich voor een langere periode engageren.    Meestal blijven peters en meters geëngageerd tot “hun kind” is afgestudeerd, maar natuurlijk kan je voeger afhaken.   Naarmate het kind opgroeit, groeien de studiekosten en kiezen de meters en peters zelf of ze dit bedrag eventueel aanvullen, maar meestal zoeken we aanvullende meters of peters. Doordat we kiezen voor meerdere peters en meters voor één student, kan jij jouw maandelijkse bijdrage kiezen volgens jouw mogelijkheden. Peters en meters brengen we in contact met hun pleegkind en de familie via mail en fb.  Wanneer we op bezoek gaan wisselen we geschreven post en foto's uit.  Soms nemen we ook kleine geschenkjes mee van de pleegouders hier in België, indien ze dat wensen. Van ons kan je, via mail, schoolresultaten ontvangen, digitale kiekjes en informatie over het gezin.  Zo nu en dan valt er handgeschreven post in je brievenbus. We stimuleren onze kinderen om hun pleegouders te schrijven, maar niet iedereen is daarin even vlot.  Pas op oudere leeftijd spreken ze zelf voldoende Engels.  Vaak kunnen de ouders zelf, niet eens lezen of schrijven. We kijken vreugdevol toe hoe mooie banden groeien, met de jaren. Sommige peters en meters bezoeken hun pleegkind.  Dat is voor beiden een feest, een ervaring om nooit te vergeten. Meer informatie: [email protected]  

HUUR-peter of HUUR-meter worden van een gezin, hoe werkt dat?

Peters en meters die zich engageren om de huur te bekostigen voor een gezin dopen we tot huur-peter of huur-meter. We zijn hen erg dankbaar want op die manier kunnen we zeker zijn dat we de vaste huurkosten maandelijks kunnen uitbetalen. We huren kamers voor kansarme gezinnen die deze kost niet zelf kunnen ophoesten. We betalen ook de huur voor verschillende van onze gezinnen die dakloos zijn geworden naar aanleiding van de aardbeving.  ( 2015 )  We huren tijdelijk kamers voor hen tot ze weer naar hun eigen woning kunnen, doch dit kan best nog enkele jaren duren. Zeven gezinnen zijn hun woning kwijt. De huur van één kamer gaat van 25 euro per maand tot 35 euro per maand.  Voor sommige gezinnen betalen we één kamer, voor anderen twee. Maar ook hier kiezen mensen zelf hun maandelijkse bijdragen en maken wij de puzzel, zodat alle vaste kosten worden gedekt door vaste sponsors. Meer informatie: [email protected] Graag brengen we huur-peters en huur-meters eveneens in contact met de gezinnen via mail en fb.  Ook voor hen staat verbondenheid centraal en laten we hen van kortbij meeleven met “hun” familie.  

LOON-meter of LOON-peter worden, wat betekent dat?

vier van “onze kinderen” zijn onmisbare plaatselijke veldwerkers.  Deze “fieldworkers” zijn afgestudeerd binnen ons project en kunnen nu hun talenten benutten voor het project.  Ze organiseren ter plaatsen de betalingen en sturen maandelijks hun boekhouding.

Ze krijgen van ons een maandelijks loon.

Momenteel zoeken we ook hiervoor vaste sponsors die een stukje ervan als maandelijkse vaste bijdrage kiezen.

Sunita / verpleegster

De jongste gezinnen met onze jongste kinderen zijn haar bekommernis.   Ze bezoekt de families, betaalt de schoolgelden, koopt met hen schoolboeken en uniformen.  De schooluitslagen stuurt ze ons door.

Daarnaast is zij onze contactpersoon bij ziekte.  Ze begeleidt onze mensen in de doolhof van de medische wereld, gaat mee op consult bij de dokter, stuurt ons de doktersverslagen door en koop medicijnen aan indien de families dit niet zelf kunnen.

Shronim / Student wetenschappen

Shronim betaalt de schoolgelden, schooltour, boeken en uniformen van onze oudere studenten.  hij verzamelt al deze rekeningen.  Voor wie nodig, betaalt zij ook de doktersrekeningen en zi

Anjana / student Master Buissines Administration

Anjana betaalt de maandelijkse banktransacties: huurgelden en maandelijkse leefgelden voor gezinnen wiens loon ontoereikend is om in de basisbehoeften te voorzien.

Ranjan / engeneer

Ranjan is afgestudeerd als ingenieur.  Zijn kennis is uiterst nuttig bij de herbouw en restauratie van de huizen.  Waar nodig berekent hij mee het kostenplaatje van de werken en/of coördineert de bouwwerken.

Meer informatie: [email protected]

 

Eenmalig steunen?

Waar gaat dat geld naartoe? Natuurlijk kan je ook eenmalig steunen.  Die gelden gaan naar medische ondersteuning, operaties, onderzoeken, medicijnen... Ook dit spaarpotje is fundamenteel voor de werking van ons project! Bouwfonds Sinds de aardbeving verzamelen we extra fondsen voor de herbouw en restauratie van  van de huisjes.   Zeven van onze gezinnen zijn hun woning kwijt.  Onze droom is dan ook om die woningen weer recht te zetten. Dankzij jullie steun en opkomst zijn reeds verschillende huizen in herbouw. Danjabath We zijn een feitelijke vereniging en kunnen dus geen fiscale attesten uitschrijven.