Het Sarmila-project is een onderwijsproject dat kinderen, vooral meisjes, een studiekans schenkt zodat ze zichzelf kunnen optillen uit de armoede en een trapje hoger terechtkomen op de sociale ladder. Kinderen uit kansarme gezinnen krijgen een schoolkans zodat ze een diploma kunnen behalen en later ZELFSTANDIG voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Hun kinderen hebben het Sarmila-project niet meer nodig.

Lang geleden selecteerden we een groep keuters en lagere schoolkinderen: kinderen die niet naar school gingen omdat hun ouders die kost niet konden dragen.

We selecteerden kinderen uit verschillende etnische groepen of kaste: kinderen van ongeschoolde ouders, alleenstaande ouder, ouder met een handicap... We kozen arme gezinnen uit maar met een sterke motivatie en verlangen om te studeren.

Sindsdien betalen we hun maandelijks schoolgeld, hun schoolboeken, twee uniformen, schoenen, de jaarlijkse schooluitstap.

Met de leerkracht bespreken we hun inzet, mogelijkheden en vorderingen.

De oudere studenten kiezen zelf hun studietraject in de richting van hun droom.

Samen bekijken we de haalbaarheid: hun slaagkansen, het prijskaartje, de kans op een job.

Enkele studenten studeerden reeds af: kok, leerkracht, naaister, medisch laborant, tandartsassistente, verpleegster...

Het “harde werk” deden ze zelf. Wij zijn alleen maar de aanleiding.

Gedurende hun groei naar zelfstandigheid volgt het project het studietraject van de studenten en krijgt de familie, waar nodig ondersteuning omtrent woning en gezondheidszorg. We maakten lang geleden de keuze om niet nog meer kinderen onder onze onze vleugels te nemen, maar om voor die kinderen die we al onder onze vleugels hadden, betere kansen te creëren.

Het is een bewuste keuze geweest om elk kind, elke familie heel persoonlijk op te volgen: “ We KENNEN elkaar”.