Project Description

Naast financiële en materiële hulp willen we menselijke warmte instralen. Arme Nepalese mensen waardering en liefde laten ervaren en hen laten voelen dat ieder mens evenwaardig is (dit in contrast met de kaste-discrimnatie). We willen draadjes weven van verbondenheid tussen verschillende plaatsen in de wereld, mensen in liefde bij elkaar brengen. Mensen in Nepal en België deze verbondenheid bewust laten beleven. Sponsors bezoeken het project in Nepal, sommige kinderen van het project mailen met hun sponsor in België, we organiseren een Nepalese week op onze school, we wisselen tekeningen en post uit bij elk bezoek. Informatie over het project wordt uitgewisseld en op geregelde tijdstippen organiseren we een Nepaldag waarop sponsors en geïnteresseerden uitgenodigd worden.