Het Sarmila-project geeft kinderen die geen schoolkans hebben een schoolkans.

Motivatie

We richten ons tot gezinnen die gemotiveerd zijn om hun kinderen naar school te laten gaan, maar zelf niet de middelen hebben om dit prijskaartje te betalen.

We selecteren die families die ruimte garanderen voor het kind, om naar school te gaan, om te studeren en die tegelijkertijd zelf inspanning tonen omtrent een job.

Ouders die zelf geen diploma konden behalen, daardoor zeer zwak staan op de arbeidsmarkt en terecht komen in zware, laagbetaalde jobs kunnen hun kinderen ondersteunen in het voeden van een realistische droom: een diploma behalen als ticket naar een betere toekomst.

Diversiteit

Het Sarmila-project steunt families van verschillende etnische groepen, verschillende kaste en verschillende sociale achtergrond.   

Kansarm

Net die families, die sociaal kwetsbaar zijn binnen de samenleving nemen we onder onze vleugels.

We hebben een groot aantal gezinnen waarbij vader is overleden.  Daardoor is niet alleen  het basisinkomen weggevallen maar is ook het aanzien van de familie in elkaar getuimeld.

Hetzelfde verhaal voor ouders met een handicap.   Daarom ondersteunen we een gezin waarvan moeder en vader blind zijn, een gezin met gehandicapte vader en een gezin met een moeder met ernstige reuma.  Daarnaast ondersteunen we analfabete ouders zoals pottenbakkers en boeren.

Zo sturen we binnen de cultuur onze boodschap de wereld in, dat voor ons elk kind, elke mens even waardevol is.

Inzet

We bieden een schoolkans aan, aan jonge kinderen en studenten.  Het is aan hen om de kans te benutten of om ze naast zich neer te leggen.  We investeren in mensen die de kans grijpen en zich er voor engageren.  Wanneer het verlangen om te studeren in hen ontbreekt laten we los.  We kunnen alleen samenwerken wanneer er een innerlijke drijfveer is, wanneer er het verlangen is om verder te komen, wanneer een droom leeft.

Sinds 1995 investeert het Sarmila-project in mensen.  Aanvankelijk selecteerden we jonge kinderen, vooral meisjes, kinderen wiens kansen nog volledig open lagen.   

Sinds 2015 nemen we ook oudere, gemotiveerde studenten met potentiëel, op in ons project wiens studieloopbaan lijkt te stoppen, omdat met de leeftijd het prijskaartje van de studie stijgt.

Metafoor

What we tell our children:

You, our students are the seed. All potential is hidden within you. Seeds needs time and courage to grow and to develop.

Your parents, your family are the soil. They are the environment that keeps you warm, guides you, inspires you and motivates you for your study.

It is the responsability of your family to surround you with good soil. 

It is your responsability to develop your skills.

Depending of the soil, your inner capacities, courage and motivation, you will grow.

Your family has only one problem: they are not able to provide you the water. That is what Sarmila-project offers you. We give you the water. That is all we do. We have no power.  The real power is in you.  Whether you become a rich flowering plant or not, depends of how you use, find and develop your potentials and skills. It is all yours.

You make us smile, shining bright and flowering.

You make us happy wearing fruits, once you are adult. 

I love wathering you.